विद्यार्थ्याने द्यावयाचे प्रतिज्ञापत्र   
शिबीर कालावधीत शिकवायला येणारे मान्यवर   
शिबिरात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना सूचना